Operation Nation (Kryptonim Polska) (2022) NETFLIX บรรยายไทย

5.4 |

สมาชิกกลุ่มชาตินิยมในวอร์ซอลอบสานสัมพันธ์รักต้องห้ามกับนักกิจกรรมฝ่ายซ้ายไฟแรง จนเกิดเป็นเรื่องราวมากมายที่เกินกว่าสองหัวใจจะคาดเดาได้

เผื่อคุณอาจจะชอบ